Samen op weg naar een duurzaam een circulair facilitair inkoopbeleid

Duurzame koffiebeker

De circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers die willen groeien én duurzaam willen ondernemen.

Vorige week vond De Week van de Circulaire Economie plaats, een event voor en door ondernemers die de circulaire economie in Nederland aanjagen. Circulair ondernemen krijgt steeds meer voet aan de grond. Het is niet langer de vraag of onze economie circulair zal worden, maar hoe we dat gaan doen. De circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers die willen groeien én duurzaam willen ondernemen. Maar wat is dat precies, de circulaire economie? En wat betekent het voor jou als ondernemer of facilitair manager?

Onze economie is nu nog grotendeels lineair. Dat betekent dat onze economie werkt volgens het take-make-waste principe: we onttrekken grondstoffen aan de aarde, maken daar producten van en gooien die vervolgens weer weg. Intussen zien we allemaal wat de gevolgen zijn van deze wegwerpcultuur: onze grondstoffen raken op terwijl de afvalhopen blijven groeien en onze CO2-uitstoot veel te hoog blijft.

Van lineair naar circulair

In een circulaire economie bestaat afval niet of nauwelijks omdat grondstoffen steeds weer opnieuw worden gebruikt en zo hun waarde behouden. Het is een systeem van gesloten kringlopen en hernieuwbare energiebronnen waarin systeemdenken centraal staat. Onze overheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Ondernemers die niet meedoen en blijven hangen in achterhaalde ideeën, zijn straks gewoon af.

Maak impact met een duurzaam inkoopbeleid

Circulair en duurzaam ondernemen begint al bij het hergebruiken van een koffiebeker, het overstappen op een papierloos kantoor of het aanbieden van een eerlijke lunch op kantoor. Jouw rol als facilitair manager is daarbij cruciaal. Jij bepaalt tenslotte welke producten en diensten jouw bedrijf inkoopt. Met jullie inkoopbeleid kun je een organisatiebrede impact maken door zo min mogelijk afval en CO2-uitstoot te creëren.

Jouw klanten vinden het belangrijk

De afgelopen decennia is facilitair management uitgegroeid tot meer dan een noodzakelijk kostenplaatje. Nu is het tijd voor een volgende stap, want het kan een enorme bijdrage leveren aan het verduurzamen van je gehele bedrijfsvoering en aan de positieve impact die jouw bedrijf maakt. En dat is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor jullie bedrijfsresultaat. Het Facilitair Duurzaamheidsonderzoek 2021 van VFM Facility Experts laat zien dat ‘behoefte vanuit de klant’ de belangrijkste reden is voor een duurzaam facilitair inkoopbeleid.

Facilitaire dienstverleners die jouw doelen delen‍

Duurzame facilitaire dienstverleners zijn volgens dit onderzoek ook nauw betrokken bij het realiseren van de doelstellingen van hun klanten. Sterker nog: ze hebben vaak dezelfde doelen. De belangrijkste hiervan zijn het vergroten van de sociale impact en het verminderen van de CO2-uitstoot. Een volledig circulair facilitair inkoopbeleid is het meest in ontwikkeling.

Een partner die met je meedenkt‍

Om de overgang naar een circulaire economie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, is samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders ontzettend belangrijk. Daarom stellen wij ons op als een partner die met jou meedenkt en zorgt dat je zo min mogelijk omkijken hebt naar de verduurzaming van jouw facilitaire diensten. ‍

Innovatieve ondernemers die het samen anders doen

Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn en je kunt dit stap voor stap doorvoeren. Bijvoorbeeld door producten in te kopen die biologisch afbreekbaar zijn en te zorgen dat jouw bedrijfsprocessen zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten. Yes helpt je daarbij met diensten zoals een ecologische schoonmaakservice en duurzame logistieke diensten met elektrisch vervoer.

Jouw merk duurzaam en sociaal versterken?

Benieuwd wat Yes voor jou kan betekenen? Wij regelen graag al jouw facilitaire vraagstukken. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.

Direct hulp nodig?